COVID-19

 

Yn ystod cyfnod y Pandemic rydw i'n bod yn ofalus iawn gyda glendid, gan sicrhau fod eich archebion yn eich cyrraedd gyda gyn leied o risg a phosib. 

Dim ond y fi fydd yn cyffwrdd y cynnyrch fy ochr i, a phan yn bosib gydag archebion bach byddaf yn eu rhoi'n syth yn y blwch postio yn hytrach na mynd i'r swyddfa bost.

Mae gwyddonwyr yn dweud fod y feirws yn gallu aros yn fyw ar gardfwrdd am hyd at ddiwrnod. Mae yna risg fod yr amlen wedi dod i gyswllt gyda'r feirws ar ei ffordd yn y post, ond oll sydd angen i chi wneud ydi -

1) unai gadael yr amlen i un ochr am 24 awr, neu

2) taflu'r amlen yn syth ar ol ei agor, a golchi'ch dwylo. 

Mi fydd y cynnyrch y tu mewn i'r amlen yn saff i'w gyffwrdd yn syth. Mae'n bwysig eich bod yn dal ati i archebu gan gwmniau bach fel fi, ond ein bod ni i gyd yn bod ychydig yn fwy gofalus na'r arfer.

 

Diolch yn fawr am eich cefnogaeth.

Cadwch yn saff. Heledd xxx

h e l e d d o w e n 1 @ o u t l o o k . c o m

e t s y . c o m / u k / s h o p / h e l e d d o w e n c o u k

Y n y s  M o n ,  G o g l e d d  C y m r u